:: Usługi

Doradztwo energetyczne

Mając świadomość dokonujących się zmian na polskim rynku Energii Elektrycznej oraz związanych z nimi korzyści i zagrożeń, proponujemy doradztwo w zakresie:

  • obniżenia kosztów energii elektrycznej poprzez analizę i dobór odpowiedniej taryfy energetyczne;
  • analizy i merytorycznego wsparcia Państwa przedsiębiorstwa na drodze do pełnej realizacji tzw. zasady TPA.

Więcej »

Integracja i wdrożenia

Wieloletnie doświadczenie wdrażania systemów informatycznych jet podstawą opracowanej własnej metodyki, która jest gwarancją sukcesu. We wdrożeniach uwzględniamy wszelkie aspekty organizacyjne, w tym posiadaną dotychczas infrastrukturę informatyczną oraz subiektywne i indywidualne przyzwyczajenia i preferencje użytkowników.

Projektowanie

Podejmiemy się realizacji każdego niestandardowego systemu bazodanowego spełniającego indywidualne wymagania zamawiającego.

Opracowujemy koncepcje przepływy danych i projektujemy rozwiązania informatyczne wspomagające działalność biznesową. Projekty informatyczne realizujemy narzędziami CASE - obiektowymi - UML i strukturalnymi IDEF0.

Tworzymy interaktywne systemy/aplikacje SQL-owe realizujące przyjęte założenia. Systemy pracują w sieciach LAN i WAN. Są eksploatowane przez lokalnego klienta lub przez przeglądarkę WWW. Pracują w heterogenicznym środowisku, niezależnym od platformy systemowej i systemu SQL.

Analizy i konsulting

Profesjonalne prowadzenie analiz i konsultacji informatyczno-organizacyjnych służących określeniu optymalnych warunków eksploatacji systemów informatycznych. Prace prowadzimy z wykorzystaniem zaawansowanych technologii informatycznych stosując metodologię strukturalną IDEF0 i obiektową UML

Akredytacje i dofinansowanie

Realizowane przez na usługi mogą być dofinansowane przez fundusze z Unii Europejskiej. Jako firma akredytowana w PARP zapewniamy Państwu profesjonalną pomoc przy wypełnianiu wniosków oraz prowadzeniu całości przedsięwzięcia związanego z dofinansowaniem. Jesteśmy akredytowani w następujących funduszach.

O firmie | Produkty | Usługi | Publikacje | Referencje | Kontakt