:: Produkty

Produkty dla przedsiębiorstw

ECIX@pl

Jest to system sprzedaży, magazynowania i obsługi klienta, przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw. System intensywnie wykorzystuje technologie internetowe, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw o rozproszonej pod względem geograficznym strukturze organizacyjnej.

Więcej »

Harmonogramowanie lub planowanie operacyjne

System wspomagający harmonogramowanie produkcji został zrealizowany na podstawie zgłaszanych potrzeb wielu użytkowników, którzy mimo posiadania niekiedy rozbudowanych systemów wspomagających organizację produkcję, nie mają tak naprawdę systemu harmonogramującego, który spełniałby jednocześnie wiele wyrafinowanych funkcji specyficznych dla ich organizacji, posiadanego parku maszynowego i stosowanych technologii.

System został zrealizowany w aktualnie najnowszych technologiach informatycznych a jego sercem jest moduł rozbudowanych algorytmów wnioskujących. Dzięki zastosowaniu zaawansowanego aparatu matematycznego osiągnęliśmy niespotykaną skuteczność w automatycznym generowaniu harmonogramu produkcji. Skuteczność mierzoną osiągniętymi efektami i zadowoleniem klienta..

Więcej;O firmie | Produkty | Usługi | Publikacje | Referencje | Kontakt