:: Produkty

ECIX-ORL

Co to jest i dla kogo?

System ECIX-ORL przeznaczony jest dla Operatora Rynku Lokalnego (zakład energetyczny, wyspecjalizowana spółka obrotu). Ma on też zastosowanie w oddziałach grup konsolidacyjnych.

EC_Kontrahent_maly.jpg, 10 kB

System wspomaga codzienną pracę Operatora Rynku Lokalnego w obsłudze podmiotów (zakłady przemysłowe, hotele, szpitale i inni duzi odbiorcy energii elektrycznej) na Rynku Lokalnym oraz usprawnia komunikację z kontrahentem. ECIX-ORL składa się z aplikacji dla Operatora Rynku i aplikacji dla Uczestników Rynku oraz Centralnego Repozytorium Danych wraz z warstwą aplikacji systemowych. W zakresie Rynków Lokalnych system jest zgodny z odpowiednimi Instrukcjami Ruchu i Eksploatacji Sieci Rozdzielczych. Komunikacja operatora z klientem i vice versa odbywa się za pomocą witryny internetowej ECIX-ORL.

System ECIX-ORL ma walory nowoczesności i integralności analogiczne do innych produktów naszej firmy; poza modułami systemowymi ma następujące moduły funkcjonalne:

 • EC_Pomiar - Moduł zarządzania danymi z pomiarów energii elektrycznej
 • EC_MoPred - Moduł prognozowania zapotrzebowania energetycznego
 • EC_Kontrahent - Moduł rejestracji kontrahentów
 • EC_Kontrakt - Moduł rejestracji umów i aneksów
 • EC_Indeksy - Moduł indeksów cenowych
 • EC_Faktury - Moduł fakturowania
 • EC_Rozliczenia - Moduł obsługi rozliczeń
 • EC_Analizy - Moduł analiz rynku energii
 • EC_Plan - Moduł długoterminowego planowania zakupu/sprzedaży energii

Zastosowanie systemu

ec_pomiar_regu_warunk_maly.jpg, 6 kB

System wspomaga codzienną pracę i udział w hurtowym Rynku Energii elektrycznej oraz obsługę podmiotów na rynkach lokalnych. Wspomaganie Operatora Rynku Lokalnego odbywa się poprzez wyspecjalizowane moduły do rejestracji kontrahentów i kontraktów, zarządzania pomiarami energii elektrycznej, prognozowania zapotrzebowania na energię elektryczną, obsługi indeksów cenowych na Rynku Energii, rozliczeń Rynku Lokalnego oraz wystawianie/wprowadzanie faktur.

Witryna internetowa ECIX-ORL

Aplikacja ECIX-ORL dla Operatora i Uczestnika Rynku Lokalnego realizowana jest w technologii przeglądarkowej. Rozwiązanie to składa się z dwóch zasadniczych części:

 • serwera - serwer jest umieszczony u operatora Rynku Lokalnego, zintegrowany z systemem ECIX-ORL;
 • klienta - stanowi go przeglądarka stron WWW.
orl_zup_maly.jpg, 9 kB

W celu ochrony danych przesyłanych przez Internet stosowany jest protokół HTTPS wraz z szyfrowaniem i uwierzytelnianiem użytkowników. Dzięki zastosowaniu technologii HTML+JavaScript możliwe stało się osiągnięcie bardzo dobrej ergonomii systemu, umożliwiającej użytkownikom pracę w warunkach zbliżonych do typowych aplikacji klient-serwer, jednak bez konieczności instalowania aplikacji u klienta.

Korzyści

 • Możliwość dowolnego definiowania procedur rozliczeniowych dla podmiotów Rynku Lokalnego.
 • Dedykowana witryna internetowa ECIX-ORL ułatwiająca komunikację z kontrahentami (m.in. wymiana danych pomiarowych, zgłaszanie dokumentów ZUP, parowanie dokumentów ZUP, rozliczenia energii).
 • Integracja ze środowiskiem informatycznym użytkownika.
 • Nowoczesna, wielowarstwowa i komponentowa budowa systemu.
 • Przyjazne, łatwo nawigowalne środowisko graficzne.
 • Przejrzyste powiązania funkcjonalne miedzy poszczególnymi modułami.
 • Ergonomiczna praca.
 • Dokładniejsze wyniki prognozowania dzięki zastosowaniu rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji, nieograniczonej wariantowości tworzenia modeli, metod statystycznych oraz prognoz długoterminowych, co przekłada się na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.
 • Metoda ekspercka prognozowania.
 • Integracja z systemem pomiarowym.
 • Maksymalizacja zysków z handlu energią elektryczną.
 • Jeszcze lepsza organizacja pracy i usprawnienie procesów biznesowych.
 • Automatyzacja procesów obiegu dokumentów wewnątrz firmy jak i ich wymiana z partnerami handlowymi.
 • Uporządkowane gromadzenie danych handlowych ułatwiających analizę i ocenę przyjętych strategii rynkowych.
 • Profesjonalne zarządzanie strategicznymi dla przedsiębiorstwa danymi handlowymi i ich bezpieczne przechowywanie.
O firmie | Produkty | Usługi | Publikacje | Referencje | Kontakt