:: Produkty

ECIX@pl

Co to jest i dla kogo?

zbyt_maly.jpg, 8 kB indeks_towar_maly.jpg, 11 kB

Jest to system sprzedaży, magazynowania i obsługi klienta, dedykowany MSP o rozproszonej strukturze organizacyjnej (np. oddziały w różnych miastach). Zastosowano w nim nowoczesne rozwiązanie polegające na budowie systemu jako aplikacji w technologii opartej na architekturze serwera (serwerów) udostępniającego aplikacje za pomocą protokołów http, https i podobnych. Dzięki temu system bardzo łatwo może być rozpraszany, szczególnie w przypadku przedsiębiorstw, dla których istotna jest dostępność aplikacja w różnych punktach.

System ECIX@pl składa się z szeregu modułów, które mogą być w miarę potrzeb wdrażane samodzielnie. W skład systemu wchodzą:

  • System magazynowy, umożliwiający śledzenie stanów towarów i materiałów, tak ilościowe, jak i wartościowe. Rejestracja wartościowa odbywa się w wielu walutach, przy czym możliwe jest użycie dwóch walut podstawowych - dzięki temu można prowadzić pełną księgowość dwuwalutową. Oczywiście, możliwe jest rejestrowanie dokumentów w dowolnie wielu walutach.
  • System sprzedaży umożliwia sprzedawanie towarów i wyrobów z magazynu, a także sprzedaż usług. System ten ma automatyczne powiązania z innymi podsystemami: faktur, finansowo-księgowym, magazynowym.
  • Baza kontrahentów opisuje klientów, dostawców, urzędy i inne podmioty mające wpływ na działalność przedsiębiorstwa. Podsystem zawiera elementy systemu CRM, aczkolwiek możliwe jest sprzężenie go z gotowym rozwiązaniem klasy CRM.
  • System finansowo-księgowy z automatami umożliwiającymi w pełni automatyczne i dynamiczne rozliczanie kosztów produkcji i usług w zależności od poniesionych kosztów materiałów lub pracochłonności.
obrotowka_maly.jpg, 10 kB

Rozpraszanie najbardziej istotne jest w przypadku systemów związanych z obsługą klienta oraz obsługą magazynów i sprzedażą. Dodatkowo ułatwia ono przekazywanie dokumentów między poszczególnymi działami.

Dzięki otwartej architekturze systemu i zastosowaniu standardowych technologii możliwe jest integrowanie systemu z innymi systemami:

  • Podstawowym formatem wymiany danych jest XML. Dotyczy to zarówno wymiany danych wewnątrz systemu, jak i między systemami. Umożliwia to proste integrowanie z innymi, nowoczesnymi rozwiązaniami. Stosując XSLT można bezproblemowo przekształcać dane na dowolną postać XML, a nawet na inne postacie danych.
  • System jest budowany metodą komponentową, dzięki czemu możliwe jest wykorzystywanie tylko części jego elementów lub włączanie do niego obcych, specjalizowanych komponentów.
  • Możliwa jest integracja ze standardowymi pakietami biurowymi.
  • Możliwe jest wykorzystanie dodatkowych technologii. Przykładowo stosunkowo łatwe jest udostępnienie wybranych funkcji systemu protokołem WAP w telefonie komórkowym. Jest to szczególnie istotne w przypadku sprzedaży czy zaopatrzenia.
O firmie | Produkty | Usługi | Publikacje | Referencje | Kontakt