:: Produkty

Dla Zarządców

Media - Billing

jest unikalnym rozwiązaniem, w pełni automatyzującym procesy generowania faktury dla najemców powierzchni biurowo-handlowych.

Kompletne rozwiązanie informatyczne umożliwiające zarządcom biurowców i centrów handlowych na automatyczne wyliczanie kosztów wszystkich mediów i wystawianie jednej faktury. Rozliczane są następujące media:

 • zużycia energii elektrycznej:
  • refakturowanie energii kupionej i rozliczanie proporcjonalnie do wskazań liczników
  • rozliczanie energii wspólnej zużytej przez podnajemców dotyczącej klimatyzacji/ogrzewania, oświetlenia, itp.,
 • wynajmu powierzchni handlowych, biurowych, magazynowych, parkingowych, itp, rozliczanych proporcjonalnie do wielkości powierzchni lub innych wskazanych składników.
 • użytkowania powierzchni wspólnych, korytarzy, wind, schodów ruchomych, powierzchni parkingowych, itp.
 • zużycia wody rozlicznych proporcjonalnie do wskazań liczników
 • zużycia gazu rozlicznych proporcjonalnie do wskazań liczników
 • zużycia ciepła rozlicznych proporcjonalnie do wskazanych składników.
 • Rozliczenia innych wskazanych mediów

Aplikacja w łatwy i intuicyjny sposób pozwala użytkownikowi na:

 • zarządzanie danymi najemców w tym integrowanie z posiadanym systemem kontrahentów np. w systemie finansowo księgowym
 • zarządzanie zawartymi umowami dla każdego z najemców
 • definiowanie struktury techniczno - organizacyjnej budynków
 • zarządzanie danymi pomiarowymi, oraz danymi technicznymi niezbędnymi w procesie rozliczeń
 • zarządzanie zmianami cen i stawek dla poszczególnych produktów/mediów

Najwieksze zalety systemu doceniamy przez:

 • wystawienie jednej faktury dla najemcy za wszystkie media.
 • wystawienie jednej faktury dla firmy wynajmującej powierzchnie w kilku budynkach/galeriach/biurowcach za wszystkie media
 • elastyczne definiowania wielu cen dla każdego z rodzajów kosztów.
 • elastyczne określanie warunków rozliczeń dla poszczególnych najemców, rodzajów i typów mediów , np. metr kwadratowy powierzchni wynajętej na 1 piętrze ma inną cenę niż na parterze itp.
 • automatyczne rozliczanie i generowanie faktur dla wszystkich najemców
 • możliwość przeglądania danych historycznych
 • możliwość łatwej integracji z innymi systemami automatyki pomiarowej
 • a w przypadku posiadania koncesji na obrót energią generowanie raportów wymaganych przez URE i podmioty rynku Energii Elektrycznej
 • automatyczne generowanie faktur do rejestrów sprzedaży VAT i dekretów do systemu FK
 • olbrzymia oszczędność czasu

Media Billing jest unikalnym rozwiązaniem

 • minimalizującym pracochłonność służb księgowych,
 • w pełni automatyzującym proces generowania kompletnych faktury dla podnajemców
 • integrującym wszystkie informacje dotyczące rozliczeń w jednym repozytorium
 • przynoszącym duże oszczędności kosztów osobowych i zużycia papieru

Media Billing charakteryzuje się

 • niskimi kosztami zakupu i eksploatacji
 • krótkim czasem wdrożenia
 • typem rozliczania, który poza refakturowaniem możliwa również sprzedaż wg własnych cenników

Media Billing został wykonany z zastosowaniem najnowszej technologii informatycznej SOA, ułatwiając integracje z aplikacjami firm trzecich.

Więcej »O firmie | Produkty | Usługi | Publikacje | Referencje | Kontakt