:: Produkty

Produkty dla Rynku Energii

ECIX-Energia

jest to nowoczesny i najbardziej kompletny polski system informatyczny wspomagający obrót energią elektryczną na rynku dobowo-godzinowym. System ECIX-Energia jest w pełni dostosowany do obowiązujących przepisów prawnych oraz instrukcji i specyfiki polskiego Rynku Energii. Jest on przeznaczony dla przedsiębiorstw obrotu oraz producentów i odbiorców energii elektrycznej, będących podmiotami prawnymi Rynku Energii.

Więcej »

ECIX-TPA

ECIX-TPA to system dostosowany do wymagań Odbiorcy Uprawnionego TPA. ECIX-TPA wspomaga codzienną pracę Odbiorcy TPA, oferując mu szybkość i niezawodność działania, skuteczne prognozowanie zużycia energii elektrycznej oraz łatwiejszą komunikację z innymi podmiotami Rynku Lokalnego.

Więcej »

ECIX-OGB

System ECIX-OGB przeznaczony jest dla Operatora Grup Bilansujących. System wspomaga udział w hurtowym rynku energii elektrycznej oraz obsługę podmiotów na rynkach lokalnych, a w szczególności dowolne tworzenie grup podmiotów lokalnych zwanych Grupami Bilansującymi.

Więcej »

ECIX-ORL

System ECIX-ORL przeznaczony jest dla Operatora Rynku Lokalnego. System wspomaga Operatora w obsłudze podmiotów na rynku lokalnym, usprawniając komunikację między Kontrahentem oraz Centralą Grupy Konsolidacyjnej lub Operatorem Grupy Bilansującej.

Więcej »

eSPOT

eSPOT jest elektroniczną platformą obrotu przeznaczoną dla skonsolidowanych Zakładów Energetycznych. System zapewnia minimalizację niezbilansowania Grupy, maksymalizację wolumenu obrotu, a także umożliwia wygodne, sprawne zawieranie transakcji.

Więcej »

O firmie | Produkty | Usługi | Publikacje | Referencje | Kontakt